Đa số siêu thị mở cửa xuyên Tết

Đa số siêu thị mở cửa xuyên Tết

Trong khi hầu hết đóng cửa từ tối 30 Tết và trở lại vào mùng 3, một siêu thị tại Hà Nội cho biết sẽ phục vụ cả ngày mùng 1 và 2 Tết.