HSG: Thông báo thành lập chi nhánh Tam Nông - Phú Thọ

.

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thông báo  thành lập chi nhánh Tam Nông - Phú Thọ như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn