FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 03/10/2018 đến 09/10/2018

.

Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 03/10/2018 đến 09/10/2018 như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn