VTB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vũ Dương Ngọc Duy

.

Vũ Dương Ngọc Duy thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn