HPX: Quyết định của HĐQT miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

.

 Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát thông báo Quyết định của HĐQT miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn