Tăng thuế môi trường xăng dầu chỉ tác động đến CPI từ 0,07 - 0,09%

.

 

Cụ thể, việc tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu áp dụng vào tháng 1/2019 sẽ chỉ tác động đến CPI bình quân 2019 ở mức thấp, từ 0,07 - 0,09% và không ảnh hưởng nhiều đến công tác quản lý, điều hành giá và kiểm soát lạm phát.

Lý do Chính phủ đưa ra vì xăng dầu chỉ là một trong 11 nhóm mặt hàng được đưa vào rổ hàng hóa tính CPI và không có tác động quá lớn, vì quyền số mặt hàng này chỉ chiếm khoảng 4% đến mặt bằng giá so với các hàng hóa quan trọng, thiết yếu khác như lương thực thực phẩm, hay nhà ở và vật liệu xây dựng. Ngoài ra, xăng dầu cũng là mặt hàng có thể sử dụng biện pháp bình ổn để hạn chế tác động lên mặt bằng giá trong các thời điểm cần thiết.

Nguồn: www.antv.gov.vn