Tháng 11, thị trường đón thêm 312 nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản

.
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết trong tháng 11 đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 312 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 57 tổ chức và 255 cá nhân.
 
Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 48 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 15 tổ chức và 33 cá nhân và hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 2 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.
 
Số lượng mã số giao dịch chứng khoán cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tháng 11 giảm nhẹ so với con số 315 trong tháng 10.
 
Như vậy, số dư mã số giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài hiện hành là 28.805 mã bao gồm 4.067 tổ chức và 24.738 cá nhân. Tổng số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư đạt 2.145.375 đơn vị.
 
Thùy Yên

Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.

Nguồn: www.stockbiz.vn