Nhiều địa phương đánh giá cao tầm quan trọng và đưa ra góp ý đối với dự thảo Luật Kiến trúc

.
(Xây dựng) - Cho ý kiến đóng góp về dự thảo Luật Kiến trúc, các địa phương đều bày tỏ sự đồng tình với việc ban hành luật. Nhiều địa phương cũng chỉ ra một số điểm cần thay thế, sửa đổi nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ cũng như tránh chồng chéo với các luật đã ban hành trước đó.

-->

(Xây dựng) - Cho ý kiến đóng góp về dự thảo Luật Kiến trúc, các địa phương đều bày tỏ sự đồng tình với việc ban hành luật. Nhiều địa phương cũng chỉ ra một số điểm cần thay thế, sửa đổi nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ cũng như tránh chồng chéo với các luật đã ban hành trước đó.


Nhiều Đại biểu Quốc hội cho rằng, Luật Kiến trúc ra đời vào thời điểm này là cần thiết, góp phần tạo môi trường tốt cho hoạt động kiến trúc. Ảnh: kinhtedothi.vn

Thực tế, quá trình xây dựng và phát triển nền kiến trúc Việt Nam luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo để phát triển nền kiến trúc có bản sắc, hiện đại, hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, do tốc độ phát triển nhanh nên chúng ta còn bộc lộ nhiều hạn chế như: Công tác quản lý kiến trúc chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; tổ chức không gian, cảnh quan, kiến trúc công trình ở đô thị và nông thôn còn thiếu thống nhất, thiếu bản sắc; các điều kiện hành nghề kiến trúc chưa đầy đủ; dịch vụ tư vấn kiến trúc chưa đa dạng, chưa có nhiều tác phẩm kiến trúc đặc sắc có giá trị lớn.

Nhiều nguyên nhân là do các quy định pháp luật điều chỉnh về kiến trúc còn tản mạn ở một số văn bản quy phạm pháp luật, thiếu tính hệ thống, chưa thống nhất và đồng bộ.

Ngoài ra, chất lượng đội ngũ kiến trúc sư, công tác đào tạo, công tác lý luận phê bình, phản biện chưa đáp ứng yêu cầu trong nước và hội nhập quốc tế… cũng là nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong nền kiến trúc Việt Nam.

Chính vì vậy, Luật Kiến trúc ra đời sẽ góp phần giải quyết những hạn chế đang tồn tại, đồng thời mở ra môi trường hành nghề tốt hơn với kiến trúc sư và đem lại niềm tin phát triển cho kiến trúc Việt Nam.

Theo dự thảo, Luật Kiến trúc quy định về quản lý kiến trúc, hành nghề kiến trúc, quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiến trúc. Dự thảo luật gồm 5 Chương, 37 Điều.

Góp ý dự thảo Luật, TP Hải Phòng cho rằng: Hiện nay các tỉnh, thành phố đều đã có Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch hoạt động theo Thông tư số 08/2008/TT-BXD ngày 10/4/2008 của Bộ Xây dựng và quy chế riêng theo yêu cầu của từng địa phương. Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch là một tổ chức tư vấn, phản biện chuyên ngành cho UBDN cấp tỉnh, thành phố đối với các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng.

Để tăng cường vai trò và hoạt động của Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội, thay thế Thông tư số 08/2008/TT-BXD ngày 10/4/2008 đã không còn phù hợp với sự phát triển về quy hoạch, kiến trúc hiện nay.

Cũng góp ý chung với dự thảo Luật, tỉnh Ninh Bình đề nghị dự thảo Luật cần phải được rà soát tổng quát, cụ thể và đưa vào để xây dựng một bộ luật riêng của lĩnh vực kiến trúc tránh việc chồng chéo, vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện.

Bởi, hiện nay, các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực kiến trúc đang nằm rải rác tại nhiều văn bản luật: Luật Xây dựng, Luật Quản lý đô thị và một số Nghị định, Thông tư có liên quan.

Tỉnh Thái Nguyên đưa ra nhiều góp ý đối với nội dung của dự thảo Luật. Trong đó, tập chung vào các nội dung chính như: Đề nghị bổ sung nội dung quản lý kiến trúc khu chức năng đặc thù, trong chương II: Nội dung quản lý Nhà nước về kiến trúc của bản dự thảo, vì trong thực tiễn khu vực này là nội dung rất cần kiểm soát, nếu kiểm soát kiến trúc cảnh quan tốt sẽ phát huy giá trị đặc trưng của không gian, kiến trúc, cảnh quan, tạo sức hút động lực phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Cần nghiên cứu bổ sung thêm nội dung: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Đoàn Kiến trúc sư và Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Vì theo dự thảo Luật quy định: Hội Kiến trúc sư Việt Nam cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư. Đoàn Kiến trúc sư có trách nhiệm thẩm định, sát hạch.

Cơ quan soạn thảo nghiên cứu thêm nội dung quy hoạch xây dựng để bổ sung vào dự thảo Luật từ chương I đến chương V, vì nội dung này có liên quan trục tiếp đến Luật này như: Thiết kế đô thị, hành nghề kiến trúc… Trong thực tiễn kiến trúc và quy hoạch xây dựng gắn với nhau.

Đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm mục: Quản lý kiến trúc khu chức năng đặc thù. Trong đó có nội dung: Quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan khu chức năng đặc thù và quy định các công trình kiến trúc.

Ngày 8/11, thảo luận về dự thảo Luật Kiến trúc, nhiều Đại biểu Quốc hội thống nhất cho rằng sự ra đời của Luật vào thời điểm này là cần thiết, góp phần tạo môi trường tốt cho hoạt động kiến trúc, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về kiến trúc và hành nghề kiến trúc, xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc dân tộc.

Thân Nam

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn