Công ty Bia Sài Gòn Hà Tĩnh thông báo mời thầu

.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên gói thầu: “Gói thầu số 01: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị và phụ kiện 2 tank nằm ngang. Giá gói thầu bao gồm 10% thuế VAT là 12,6 tỷ vnđ. Thời gian thực hiện 5 tháng.

2. Tên dự án: Dự án đầu tư 2 tank lên men nằm ngang dung tích 165m3/tank của Nhà máy Bia Sài Gòn Hà Tĩnh.

3. Nguồn vốn: Vốn tự có của chủ đầu tư và vốn vay ngân hàng.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai  túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00, ngày 06 tháng 4 năm 2018 đến trước 14 giờ 00, ngày 19 tháng 4 năm 2018.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn Hà Tĩnh- Km 12 Đường Tránh TP Hà Tĩnh, xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Người liên lạc: anh Phạm Hồng Thái; Điện thoại: 0976758000 hoặc 0916655675

Email: [email protected] hoặc [email protected]

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ.

9. Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng.

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 19 tháng 4 năm 2018.

11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30, ngày 19 tháng 4 năm 2018.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn