Quảng Nam chính thức hủy các quyết định bổ nhiệm đối với ông Lê Phước Hoài Bảo

.

Quyết định này nêu rõ: Thu hồi, hủy bỏ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về công tác cán bộ đối với ông Lê Phước Hoài Bảo. Trong đó có Quyết định về việc điều động, luân chuyển ông Lê Phước Hoài Bảo- Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, đến nhận công tác tại UBND huyện Thăng Bình. Quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Lê Phước Hoài Bảo, giữ chức danh phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, nhiệm kỳ 2011-2016.  

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng thu hồi và hủy bỏ quyết định điều động ông Lê Phước Hoài Bảo từ Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình về làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu Tư và  Quyết định bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã tạm đình chỉ công việc đối với ông Lê Phước Hoài Bảo.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã hủy bỏ các quyết định bổ nhiệm đối với ông Lê Phúc Hoài Bảo.
Ông Lê Phước Hoài Bảo (đứng) chính thức bị hủy bỏ các quyết định bổ nhiệm

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Lê Phước Hoài Bảo - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và  Đầu tư, không trung thực trong việc kê khai quá trình công tác của bản thân trong hồ sơ, lý lịch và hồ sơ nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; ý thức tổ chức kỷ luật kém; vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng, bỏ sinh hoạt Đảng nhiều tháng, không chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định trong thời gian đi học thạc sĩ tại nước ngoài.

Ủy Ban kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam phải chỉ đạo tổ chức Đảng và cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng đối với ông Lê Phước Hoài Bảo.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn