Hải Dương: Chấp thuận đầu tư cơ sở gia công may mặc NBG

.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Dự án được triển khai tại xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ với tổng diện tích sử dụng đất là 18.880 m2. Theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới của Xã và quy hoạch sử dụng đất của Huyện, khu đất này được quy hoạch là đất sản xuất kinh doanh.

Theo yêu cầu của UBND Tỉnh, trong thời hạn 3 tháng, Công ty phải nộp hồ sơ dự án đầu tư về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức thẩm định.

Bích Thủy

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn