Quý 1/2018, ngành xây dựng đạt mức tăng trưởng 7,46%

.

Cụ thể, hoạt động xây dựng duy trì mức tăng trưởng 7,46%, đóng góp 0,38 điểm phần trăm, hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 3,56%, đóng góp 0,22 điểm phầm trăm vào mức tăng trưởng chung.

Tổng giá trị sản xuất kinh doanh của 10 doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng là chủ sở hữu hoặc nắm cổ phần chi phối đạt 22.160 tỷ đồng, đạt 21% kế hoạch năm. Trong đó, giá trị xây lắp đạt 6.727 tỷ đồng, đạt 19% kế hoạch; sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng đạt 9.680 tỷ đồng, đạt 22% kế hoạch và lĩnh vực kinh doanh khác (gồm cả bất động sản) đạt 5.420 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch.

Tình hình thị trường vật liệu xây dựng phát triển ổn định, đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong đó, tổng sản lượng xi măng tiêu thụ quý 1/2018 ước đạt khoảng 19 triệu tấn; kính xây dựng ước đạt khoảng 79 triệu m2; gạch ốp lát sản xuất ước đạt 192 triệu m2, sứ xây dựng sản xuất ước đạt 3,9 triệu sản phẩm; gạch không nung sản xuất ước đạt 1,81 tỷ viên; gạch nung đạt 4,3 tỷ viên. Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng sản lượng xi măng khoảng 29,83 triệu tấn, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2017.

Tại buổi họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết, Bộ đang tiếp tục chỉ đạo, nghiên cứu để hoàn thiện quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng chủ yếu đến 2025 tầm nhìn đến 2035.

Công tác quản lý kiến trúc, quy hoạch, công tác quản lý nhà ở và thị trường bất động sản cũng được triển khai qua các chương trình, kế hoạch cụ thể. Nhìn chung, thị trường bất động sản những tháng đầu năm 2018 vẫn duy trì mức độ phát triển ổn định. Thị trường bất động sản tháng 4/2018 có biến động nhẹ, lượng giao dịch giảm so với tháng 3/2018 nhưng giá cả ít biến động.

Nguồn: cafeland.vn