Người giàu Thái Lan đang sở hữu gì ở Việt Nam

.
Người giàu Thái Lan đang sở hữu gì ở Việt Nam

Thi Hà - Tiến Thành

Nguồn: vnexpress.net