15 sản phẩm nông nghiệp được đề xuất là sản phẩm chủ lực quốc gia

.
TIN MỚI
15 sản phẩm nông nghiệp được đề xuất là sản phẩm chủ lực quốc gia - Ảnh 1.

Theo dự thảo Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra lấy ý kiến, 15 sản phẩm nông nghiệp được đề xuất là sản phẩm chủ lực quốc gia, bao gồm:

15 sản phẩm nông nghiệp được đề xuất là sản phẩm chủ lực quốc gia - Ảnh 2.

1. Lúa gạo.

15 sản phẩm nông nghiệp được đề xuất là sản phẩm chủ lực quốc gia - Ảnh 3.

2. Cà phê.

15 sản phẩm nông nghiệp được đề xuất là sản phẩm chủ lực quốc gia - Ảnh 4.

3. Cao su.

15 sản phẩm nông nghiệp được đề xuất là sản phẩm chủ lực quốc gia - Ảnh 5.

4. Điều.

15 sản phẩm nông nghiệp được đề xuất là sản phẩm chủ lực quốc gia - Ảnh 6.

5. Hồ tiêu.

15 sản phẩm nông nghiệp được đề xuất là sản phẩm chủ lực quốc gia - Ảnh 7.

6. Chè.

15 sản phẩm nông nghiệp được đề xuất là sản phẩm chủ lực quốc gia - Ảnh 8.

7. Sắn và sản phẩm từ sắn.

15 sản phẩm nông nghiệp được đề xuất là sản phẩm chủ lực quốc gia - Ảnh 9.

8. Sâm.

15 sản phẩm nông nghiệp được đề xuất là sản phẩm chủ lực quốc gia - Ảnh 10.

9. Rau quả.

15 sản phẩm nông nghiệp được đề xuất là sản phẩm chủ lực quốc gia - Ảnh 11.

10. Lợn.

15 sản phẩm nông nghiệp được đề xuất là sản phẩm chủ lực quốc gia - Ảnh 12.

11. Bò (thịt).

15 sản phẩm nông nghiệp được đề xuất là sản phẩm chủ lực quốc gia - Ảnh 13.

12. Gà.

15 sản phẩm nông nghiệp được đề xuất là sản phẩm chủ lực quốc gia - Ảnh 14.

13. Cá tra.

15 sản phẩm nông nghiệp được đề xuất là sản phẩm chủ lực quốc gia - Ảnh 15.

14. Tôm (gồm: Tôm sú, tôm thẻ chân trắng, tôm hùm).

15 sản phẩm nông nghiệp được đề xuất là sản phẩm chủ lực quốc gia - Ảnh 16.

15. Gỗ và sản phẩm từ gỗ./.

Thuế xuất nhập khẩu gỗ với EU sẽ giảm từ tháng 1/2019

Theo PV

VOV

Nguồn: cafef.vn